bbactive internet solutions  
  HOME WEBHOSTING DEDICATED SUPPORT CONTACT
 
Controleer
uw domeinnaam:Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed.BBactive aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan.In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

BBactive behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren ofanderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag wordenverveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in eengeautomatiseerd (gegevens) bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BBactive

 

Copyright © 2001-2020 BBactive BV® - Algemene voorwaarden - Disclaimer

KvK: 30280152 - BTWnr: 8218.67.593B01